Advanced Search

0 Lakh to 60,000 Lakh

We found 0 results. View results
Advanced Search

0 Lakh to 60,000 Lakh

we found 0 results
Your search results

Category Archives: News & Knowledge

အပျောက်တိုက်ခန်းနှင့်ပတ်သက်၍သိထားသင့်သည့်အချက်များ

(၁) အပျောက်တိုက်ခန်း အပျောက်တိုက်ခန်းဆိုသည်မှာယင်းတိုက်ခန်းအားတန်ဖိုးတစ်ရပ်ဖြင့်ပေးဝယ်၍နေထိုင်ခွင့်နှင့်ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်း၊ငှားရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသောအိမ်ငှား (TANANT) တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အကျုံးဝင်သဖြင့်ဝယ်ယူသူသည်မြေရှင်အားအိမ်လခပေးရန်နှင့်ယင်းဥပဒေကိုလိုက်နာရပါမည်။ (၂) အပျောက်တိုက်ခန်းအမျိုးအစားများ (က) ပုဂ္ဂလိကတိုက်ခန်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကွက်ပေါ်တွင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ငွေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ကန်ထရိုက်တာနှင့်အခန်းပေးအခန်းယူဆောက်လုပ်သည့်တိုက်ခန်းများဖြစ်ပြီးမြေရှင်အားအိမ်လခပေးနေရသောအခန်းများဖြစ်ပါသည်။အိုးအိမ်မှပုဂ္ဂလိကသို့အပြီးအပြတ်ရောင်းချသောအခန်းများလည်းပါဝင်ပါသည်။ယင်းတိုက်ခန်းများကိုမူအိမ်လခတောင်းခံခြင်းမပြုပါ။ (ခ) ပြည်သူပိုင်မှပြန်ပေးသောတိုက်ခန်း ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူသောတိုက်ခန်းများအနက်နိုင်ငံတော်မှအသုံးပြုရန်မလိုအပ်သည့်အခန်းများအားပြန်လည်စိစစ်၍မူလပိုင်ရှင်များအားပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်သည့်အခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ (ဂ) စည်ပင်မှယာယီထိန်းသိမ်းထားသည့်တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းနေထိုင်သူမှကြွေးမဆပ်နိုင်သဖြင့်စည်ပင်ကယာယီထိန်းသိမ်းထားသည့်အခန်းဖြစ်ပြီး၊စည်ပင်ကြွေးကိုအိမ်ငှား (တိုက်ခန်းအပျောက်ဝယ်သူ)မှပေးဆပ်ရပြီးတိုက်ပိုင်ရှင်သို့အိမ်လခပေးရန်မလိုဘဲစည်ပင်ခွန်များကိုသာပေးဆောင်နေရသည့်အခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ (ဃ) ဘာသာရေးပိုင်အခန်းများ ဗလီဝကပ်အခန်းများ၊ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းပိုင်အခန်းများ၊တရုတ်ဘုံကျောင်းပိုင်အခန်းများအားအပျောက်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချပြီး၊ရရှိသည့်ငွေများ၊အိမ်လခများကိုဘာသာရေးရန်ပုံငွေအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခန်းများဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါအခန်းများရောင်းချခြင်း၊ဝယ်ယူခြင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်ပြောင်းခြင်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဂေါပကအဖွဲ့လူကြီးများကစီမံခန့်ခွဲကြပါသည်။ (င) ပြည်သူပိုင် (သို့) အစိုးရပိုင်အခန်းများ ၁- အိုးအိမ်ခန်း နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေပေါ်တွင်နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီးဝန်ထမ်းများအားနေထိုင်ခွင့်အငှားချထားသောအခန်းမျိုးဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ရန်ကင်းအိမ်ရာ၊ဖဆပလအိမ်ရာ) ၎င်းအပြင်ယခင်တိုင်းပြည်သူ့ကောင်စီမှထိန်းသိမ်းထားသောပြည်သူပိုင်အခန်းများအားအိုးအိမ်သို့လွှဲအပ်ပေးလိုက်သောအခန်းများပါဝင်ပါသည်။ ၂- ဌာနဆိုင်ရာအခန်းများ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှမိမိတို့ဝန်ထမ်းများနေထိုင်ရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက်နိုင်ငံတော်မှစီစဉ်ဆောက်လုပ်ပေးသောအဆောက်အဦတိုက်ခန်းများဖြစ်ပါသည်။ပြည်သူပိုင်အဖြစ်ပြုလုပ်ထားသောအခန်းများပါဝင်ပါသည်။ ၃- တိုင်းချခန်း ယခင်တိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီ၊တစ်ဖန်တိုင်းပြည်သူ့ကောင်စီသည်တိုင်းအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းမှပုဂ္ဂိုလ်များအားချပေးသောအခန်းဖြစ်ပါသည်။ ၄-နိုင်ငံခြားပြန်အခန်း နိုင်ငံခြားသားပိုင်အခန်းဖြစ်ပြီးမိမိတို့၏နိုင်ငံသို့အပြီးအပိုင်ပြန်ကြရာတွင်ယင်းအခန်းများကိုနိုင်ငံတော်သို့အပ်နှံခြင်း (သို့) နိုင်ငံတော်မှသိမ်းယူထားသောအခန်းဖြစ်သည်။ ၅- စည်ပင်ယာယီထိန်းအခန်း စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏စည်းကမ်းချက်များ၊ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မကိုက်ညီခြင်း၊ညွှန်ကြားချက်များအားမလိုက်နာခြင်းတို့ကြောင့်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှယာယီထိန်းသိမ်းထားသောအခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်ကြည်ပြာစမ်း (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ) LL.B, D.L(101) WIPO Switzerland စိုင်းခွန်နောင်ကုမ္ပဏီ အိမ်ခြံမြေနှင့်ဥပဒေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သက်ဆိုင်ရာမြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနသိ...

(၁) လိုင်စင်မြေ (သို့) ပါမစ်မြေ တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများမှာ • လိုင်စင်လက်မှတ် (သို့) မြေချပါမစ် (သို့) မြေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ။ • ဆက်စပ်စာချုပ်များ • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်။ • အမည်ပေါက်သူမဟုတ်ကဥပဒေနှင့်အညီဆက်ခံခွင့်ရှိကြောင်းတရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ။

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ

(၁) ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုသည်မှာတစ်စုံတစ်ဦး၏ထုတ်လုပ်သော/ဆောင်ရွက်ပေးသောကုန်စည်/ သို့မဟုတ်/ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ချင်းကို ခွဲခြားသိရှိစေရန် အသုံးပြုသောထူးခြားသည့်အသွင်ဆောင်သောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ကာကွယ်မှုသက်တမ်းမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားသော်လည်းအကန့်အသတ်မရှိသက်တမ်းတိုးနိုင်သည။ (WIPO)

မြေအမျိုးမျိုး

(၁) မြို့မြေ မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောဒေသများတွင် မြို့တွင်းမြေများကိုအခွန်အရာရှိကယာယီလိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း၊ အငှားချထားခြင်း၊ ငှားရမ်းခသတ်မှတ်ပေးသည့်မြေဖြစ်ပါသည်။ (၂) လယ်ယာမြေ လယ်ယာမြေဆိုသည်မှာလယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ ကိုင်းကျွန်းမြေ၊ တောင်ယာမြေ၊ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးသောမြေ၊ ဓနိမြေ၊ ဥယျာဉ်မြေဟုသော်လည်းကောင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်းမန်စိုက်ပျိုးသည့် ခြံမြေဟုသော်လည်းကောင်း၊ မြေနုကျွန်းမြေဟုသော်လည်းကောင်းသတ်မှတ်သည့်မြေများကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် မြို့နယ်နိမိတ်၊ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိလူနေအိမ်ရာများ၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံနှင့်ပရဝဏ်များ၊ အများပိုင်ဆိုင်၍ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးမပြုသောမြေများ မပါဝင်။ [ပုဒ်မ-၃(က)]

အပျောက်တိုက်ခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ

(၁) အပျောက်တိုက်ခန်း အပျောက်တိုက်ခန်းဆိုသည်မှာယင်းတိုက်ခန်းအားတန်ဖိုးတစ်ရပ်ဖြင့် ပေးဝယ်၍ နေထိုင်ခွင့်နှင့် ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်း၊ ငှားရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသောအိမ်ငှား (TANANT) တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သဖြင့် ဝယ်ယူသူသည် မြေရှင်အားအိမ်လခပေးရန်နှင့် ယင်းဥပဒေကိုလိုက်နာရပါမည်။

ပဋိညာဉ် အက်ဥပဒေ (Contract Act) နှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သ...

(၁) ပဋိညာဉ် (Contract Act) တရားဥပဒေအရအတင်းအကြပ် ဆောင်ရွက်စေနိုင်သောအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော၊ တရားစွဲဆိုနိုင်သောသဘောတူညီချက်ကိုပဋိညာဉ်ဟုခေါ်ပါသည်။ [ပဋိညာဉ် ဥပဒေပုဒ်မ-၂ (က) ]

မြေနှင့်အိမ်၊ မြေ၊ ပတ်သက်လျှင် အောက်ပါမြေအမျိုးအစားမျာ...

၁။ လယ်ယာဥယျာဉ်မြေ လယ်ယာဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သာအသုံးပြုခွင့်ရသည်။ (လယ်ယာမြေဥပဒေသစ် ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် လယ်ယာများကိုလွှဲပြောင်းရောင်းချနိုင်ပါသည်။) လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃(ခ)အရလယ်ယာမြေဆိုသည်မှာနိုင်ငံတော်ကအလိုရှိသည့်အတိုင်းသုံးစွဲနိုင်သည့်လယ်ယာလုပ်ကိုင်နိုင်သောမြေရိုင်းများနှင့် လယ်ယာကိုင်းကျွန်းဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးမှု၊ သို့တည်းမဟုတ် လယ်ယာကိုင်းကျွန်းဖြင့် အသက်မွေးမှုကိစ္စများအတွက်ဖြစ်စေ၊ ယင်းသို့ စိုက်ပျိုးမှုနှင့် အသက်မွေးမှု၏ အထောက်အပံ့ဖြစ်သောအမှုကိစ္စများအတွက်ဖြစ်စေလက်ရှိထားသည့်၊ သို့တည်းမဟုတ် သာမန်လုပ်ကိုင်သည်၊ သို့တည်းမဟုတ် အငှားချထားပြီးသည့် မြေကိုဆိုလိုသည့်အပြင်၊ ထိုစကားရပ်တွင် ထိုမြေပေါ်ရှိလူနေအိမ်များနှင့်အခြားအဆောက်အအုံများပါဝင်သည်။

မြေငှားဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း။

မြေပိုင်မြေ / မစိုက်ပျိုးမြေ / ဘိုးဘွားပိုင်မြေ / ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိမြေငှားဂရန် မြေတို့ကိုအမည်ပေါက် ပြောင်းလဲမှတ်သားပေးပါသည်။ မြေငှားဂရန် အမည်ပြောင်းခြင်းကိုရန်ကုန်မြို့စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ မြို့ပြစီမံကိန်း နှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနတွင်လျှောက်ထားရယူနိုင်ပါသည်။ ဂရန်မြေနှင့် မြေပိုင်မြေကိုမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းရယူပီးလျှင် မြေကွက်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Compare Listings